لیست مقالات و مطالب

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - ساعت ۱۱:۱۱

  دویست نکته کلیدی و مهم حسابرسی قسمت دوم

  🎯دویست نکته کلیدی و مهم حسابرسی 🔶قسمت دوم ۱۱- تصمیم نهایی در مورد اینکه حسابرسان نسبت به صاحبکاران خود مستقل به نظر می رسند؛ باید توسط جامعه اتخاذ شود. ۱۲- حسابرس به خاطر حفظ اعتبار حرفه نزد جامعه است که در حین رسیدگی ها کوشش می کند مستقل به نظر برسد. ۱۳- هدف اصلی حسابرسی […]

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - ساعت ۱۱:۱۱

  دویست نکته کلیدی و مهم حسابرسی قسمت اول

  🎯دویست نکته کلیدی و مهم  حسابرسی 🔶قسمت اول: ۱- مبنای گزارش حسابرسی را رسیدگی های حسابرس مستقل فراهم می آورد. ۲- بیان حدود رسیدگی، برای تعیین و محدود کردن مسئولیت حسابرسان است. ۳- اعتقاد به درستکاری مدیران برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی کافی نیست. ۴- حسابرسی شرکت های دولتی ایران توسط دیوان محاسبات […]

 • ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ - ساعت ۱۷:۰۶

  نحوه ثبت نام در دوره های آموزشی