دپارتمان دپارتمان مهندسی مکانیک

اخبار و رویدادهای آموزشی

[ آرشیو اخبار ]

 • 2017/01/29 - ساعت 08:01 FLUENT پیشرفته

  ضرورت نياز صنايع به ويژه صنايع خودروسازي ونظامي به نرم افزارهاي تحليل و آناليز عددی مكانيسم ها در جهت پيشرفت صنعت كشور امري بديهي است.

 • 2017/01/29 - ساعت 08:01 GAMBIT & FLUENT

  ضرورت نياز صنايع به ويژه صنايع خودروسازي ونظامي به نرم افزارهاي تحليل و آناليز عددی مكانيسم ها در جهت پيشرفت صنعت كشور امري بديهي است.

 • 2017/01/29 - ساعت 08:01 Ansys پیشرفته

  با استفاده از اين نرم افزار مي توان بسياري از مسايل متنوع مهندسي را در حالت هاي پايدار، گذرا، خطی يا غيرخطي مانند تحليل تنش، انتقال حرارت و الكترومغناطيس و جريان سيال حل كرد.

 • 2017/01/28 - ساعت 08:01 Ansys مقدماتی

  با استفاده از اين نرم افزار مي توان بسياري از مسايل متنوع مهندسي را در حالت هاي پايدار، گذرا، خطی يا غيرخطي مانند تحليل تنش، انتقال حرارت و الكترومغناطيس و جريان سيال حل كرد.

 • 2017/01/23 - ساعت 08:01 ABAQUS

  با توجه به هزينه بالاي تحقيقات و آزمون هاي تجربي و با پيشرفت روش هاي عددي و توانمند شدن سخت افزارها و الگوريتم هاي محاسبه گر، مهندسي به كمک كامپيوتر ) CAE ( جايگاه خاصي در شابيه سازي و تحليل فرايندهاي مهندسي باز كرده است. نرم افزار ABAQUS از قوي ترين نرم افزارهاي آناليز المان محدود در اين فيلد مي باشد كه با آموزش آن به افراد توانمند، نياز صنعت و دانشگاه در اين زمينه بر طرف مي شود