دپارتمان بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

با پیشرفت تكنولوژی، سلامتی، ایمنی و محیط زیست انسان در معرض خطرات فراوانی قرارگرفته است و لازم است كه برای ادامه حیات بشر، حفظ این سه مقوله بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. رعایت و حفظ HSE یكی از اصول توسعه پایدار كشورها می‌باشد؛ هدف نهایی هر یك از این سه موضوع، حفظ سلامت و زندگی انسان است. مديريت HSE بابالابردن سطح آگاهي بهداشت، ايمني ومحيط زيست درهمه سطوح سازماني ومشاركت موثر دراين زمينه , ظهور عوامل مخاطره آميز و وقوع حوادث را حتي المقدور كاهش داده وچنين امر مهمي را علاوه برارتقاء سطح آگاهي با ايمن سازي محيط كار و ماشين آلات ممكن مي¬سازد. از این رو جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر درنظر دارد در ادامه برنامه¬های آموزشی خود در این حوزه، دوره های آموزشی شغل محور را برگزار نماید.

اخبار و رویدادهای آموزشی

[ آرشیو اخبار ]

  • ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ - ساعت ۱۵:۰۱ برگزاری نوزدهمین دوره عالی تربیت کارشناس HSE

    امروزه رعايت و حفظ HSEيكي از اصول توسعه پايدار كشورها ميباشد؛ هدف نهايي هر يك از اين سه موضوع، حفظ سلامت و زندگي انسان است. مديريت HSEبا بالابردن سطح آگاهي بهداشت، ايمني و محيط زيست در همه سطوح سازماني و مشاركت موثر دراين زمينه , ظهور عوامل مخاطره آميز و وقوع حوادث را حتي المقدور […]

  • ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ - ساعت ۱۰:۰۷ ورود به سامانه رویش جهت ثبت نام دوره آموزشی

    کلیه فراگیران و متقاضیان دوره های آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر تنها به یکی از روشهای زیر امکان ثبت نام داشته و در غیر اینصورت از نظر جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر ثبت نام ایشان به لحاظ قانونی معتبر نبوده و این واحد هیچ گونه تعهدی نسبت به آن ندارد. ثبت نام از طریق بخش ثبت […]

دوره های آموزشی