SAP

با توجه به آن كه اكثر مهندسان عمران به طور مستقيم يا غير مستقيم با طراحي ساختمان سر و كار دارند ، نرم افزار هاي فوق مي تواند در تحليل و طراحي سريع تر و دقيق تر و نهايت صرفه جويي در زمان و دقت به مهندسان كمک كند.

  1. تعاریف اولیه و معرفی نرم افزار SAP
  2. معرفی منو های برنامه و نحوه استفاده از آن
  3. نحوه ترسیم المان های خطی و سطحی در برنامه SAP
  4. نحوه هم پایه کردن و SCALE کردن آنالیز های دینامیکی
  5. آشنایی با طراحی بتنی و فلزی در نرم افزار
  6. آشنایی با المان های سطحی
  7. آشنایی با دستورات joint pattern و نحوه اختصاص بار های حرارتی و نشت های تکیه گاهی
  8. آشنایی با تحلیل مرحله ای ساخت( stage construction )
  9. آشنایی با تحلیل و طراحی مخازن و نحوه بار گزاری آنها

دوره‌های مرتبط