جهاد دانشگاهي واحد تهران فعاليت خود را از سال 1359 اغاز كرده است.اين سازمان در زمينه هاي آموزشي،پژوهشي و فرهنگي فعاليت مي نمايد. جهاد دانشگاهي داراي دو دانشگاه رسمي مي باشد كه در مقاطع فوق ديپلم تا دكترا دانشجو مي پذيرد كه در حال حاضر بيش از 100 هزار نفر دانشجو در اين دو دانشگاه تحصيل مي كنند. در زمينه آموزشهاي تخصصي و كوتاه مدت، جهاد دانشگاهي داراي 150 مركز در سراسر ايران است.

درباره ما

جهاد دانشگاهي واحد تهران فعاليت خود را از سال 1359 اغاز كرده است.اين سازمان در زمينه هاي آموزشي،پژوهشي و فرهنگي فعاليت مي نمايد. جهاد دانشگاهي داراي دو دانشگاه رسمي مي باشد كه در مقاطع فوق ديپلم تا دكترا دانشجو مي پذيرد كه در حال حاضر بيش از 100 هزار نفر دانشجو در اين دو دانشگاه تحصيل مي كنند. در زمينه آموزشهاي تخصصي و كوتاه مدت، جهاد دانشگاهي داراي 150 مركز در سراسر ايران است.

جهاد دانشگاهي واحد تهران به عنوان بزرگترين واحد جهاد دانشگاهي داراي پنج مركز آموزش تخصصي در تهران و كرج مي باشد كه ساليانه بيش از 50000 هزار نفر از دوره هاي آموزشي اين مراكز استفاده مي كنند.

جهاد دانشگاهي واحد تهران با 80 نفر پرسنل تمام وقت و7000 متر بناي آموزشي و 2000 صندلي آموزشي فعال،76 كلاس آموزشي ،10 سايت كامپيوترواستوديوي توليد فيلم آموزشي و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز را با براي برگزاري دوره هاي آموزشي با كيفيت فراهم نموده است. جهاد دانشگاهي واحد تهران فعاليت خود را از سال 1359 اغاز كرده است.اين سازمان در زمينه هاي آموزشي،پژوهشي و فرهنگي فعاليت مي نمايد. جهاد دانشگاهي داراي دو دانشگاه رسمي مي باشد كه در مقاطع فوق ديپلم تا دكترا دانشجو مي پذيرد كه در حال حاضر بيش از 100 هزار نفر دانشجو در اين دو دانشگاه تحصيل مي كنند.

در زمينه آموزشهاي تخصصي و كوتاه مدت، جهاد دانشگاهي داراي 150 مركز در سراسر ايران است.

جهاد دانشگاهي واحد تهران به عنوان بزرگترين واحد جهاد دانشگاهي داراي پنج مركز آموزش تخصصي در تهران و كرج مي باشد كه ساليانه بيش از 50000 هزار نفر از دوره هاي آموزشي اين مراكز استفاده مي كنند.

جهاد دانشگاهي واحد تهران با 80 نفر پرسنل تمام وقت و7000 متر بناي آموزشي و 2000 صندلي آموزشي فعال،76 كلاس آموزشي ،10 سايت كامپيوترواستوديوي توليد فيلم آموزشي و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز را با براي برگزاري دوره هاي آموزشي با كيفيت فراهم نموده است