دوره های اپتیک بصورت مجازی برگزار خواهند شد و در صورت موفقیت در ارزیابی پایان دوره گواهینامه معتبر در داخل و خارج از کشور به فراگیران محترم اعطا خواهد گردید. لازم به ذکر است فایل های آموزشی در پایان هر جلسه قابل دریافت و استفاده مجدد خواهد بود. برای ثبت نام ابتدا به لینک زیر […]

توضیحات دوره های اپتیک

دوره های اپتیک بصورت مجازی برگزار خواهند شد و در صورت موفقیت در ارزیابی پایان دوره گواهینامه معتبر در داخل و خارج از کشور به فراگیران محترم اعطا خواهد گردید.

لازم به ذکر است فایل های آموزشی در پایان هر جلسه قابل دریافت و استفاده مجدد خواهد بود.

برای ثبت نام ابتدا به لینک زیر مراجعه فرمایید سپس مراحل زیر را انجام دهید:

جهت ثبت نام در دوره مذکور اینجا کلیک فرمایید

در قسمت “مرکز” گزینه مرکز شماره 1

در قسمت کارگروه گزینه “دپارتمان اپتيک”

در قسمت  طبقه بندی گزینه “ دوره هاي اپتيک” را انتخاب نمایید

تا دوره های مذکور جهت ثبت نام قابل انتخاب گردند.