برای ثبت نام دوره های مشترک با دانشگاه کنگان اینجا کلیک فرمایید برای دانلود کاتالوگ دوره های مشترک با دانشگاه کنگان اینجا کلیک فرمایید. آموزش نحوه ثبت نام به این صورت می باشد: