موفقیتی دیگر توسط فراگیر جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر

موفقیتی دیگر توسط فراگیر جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر

پس از شرکت در دوره های مکالمه+ آیلتس در 7 ما

تاریخ آزمون: 2020 August

همین امروز ثبت نام کنید:

 http://www.jdrouyesh.ir/reg?rgn=21

راهنمای ثبت نام:

https://bit.ly/2MpTGQc

☎️ 02188807008