اگر اعداد و ارقام صورتهای مالی با دقت لازم و با محتوای صحیح تنظیم شده باشند، نسبتهای مالی شرکتها و موسسات می تواند عملکرد مالی یک شرکت را به خوبی نشان دهد. لذا می توان گفت بررسی وضعیت عملکرد شرکتها و یا بازدهی سرمایه گذاری های انجام شده، از طریق تجزیه و تحلیل دقیق صورتهای […]

كارگاه آموزشي تهيه و تنظيم صورتهاي مالي برگزار شد

اگر اعداد و ارقام صورتهای مالی با دقت لازم و با محتوای صحیح تنظیم شده باشند، نسبتهای مالی شرکتها و موسسات می تواند عملکرد مالی یک شرکت را به خوبی نشان دهد. لذا می توان گفت بررسی وضعیت عملکرد شرکتها و یا بازدهی سرمایه گذاری های انجام شده، از طریق تجزیه و تحلیل دقیق صورتهای مالی از مهمترین اهداف مدیران سازمانها و موسسات اقتصادی است.

جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر با هدف، آشنایی فراگیران با انواع صورتهای مالی، نسبتهای پرکاربرد در بررسی عملکرد شرکتها، تکنیکهای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها اقدام به برگزاری دوره تهیه و تنظیم صورتهای مالی نموده است.

این دوره از تاریخ 27 بهمن ماه بصورت حضوری و مجازی طی 5 جلسه آغاز شد.