به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر ؛ كارگاه آموزشي آشنايي با قراردادهاي بين المللي با حضور استاد این دوره آقای دکتر منشدی و با استقبال مدیران و رؤسای سازمان ها برگزار گردید. این گزارش می افزاید : در این دوره درخصوص تعریف قرارداد در حقوق بین الملل و حقوق مدنی، انواع قراردادها، اصل آزادی […]

كارگاه آموزشي آشنايي باقراردادهاي بين المللي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر ؛ كارگاه آموزشي آشنايي با قراردادهاي بين المللي با حضور استاد این دوره آقای دکتر منشدی و با استقبال مدیران و رؤسای سازمان ها برگزار گردید.

این گزارش می افزاید : در این دوره درخصوص تعریف قرارداد در حقوق بین الملل و حقوق مدنی، انواع قراردادها، اصل آزادی ورود به قرارداد ، شرایط صحت قرارداد، انعقاد قرارداد،  توصیه­ های مذاکراتی، عناصر اساسی قرارداد، مواد مهم مشترک قراردادها تدریس شد.

در ادامه نیز استاد این دوره به سوالات مطرح شده از سوی شرکت کنندگان پاسخ گفتند.