دوره آموزشی نرم افزار Etabs

نرم افزار Etabs یک نرم افزار مخصوص جهت تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی می باشد. برای طراحی قالب های فولادی و بتنی، با در نظر گرفتن ضوابط لرزه ای استفاده می شود

نرم افزار Etabs یک نرم افزار مخصوص جهت تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی می باشد. برای طراحی قالب های فولادی و بتنی، با در نظر گرفتن ضوابط لرزه ای استفاده می شود.  Etabs دارای ابزار و قالب های مدلسازی است. این نرم افزار می تواند با نرم افزارهایی مانند SAP2000 و AutoCad ارتباط برقرار کند. این نرم افزار می تواند صرفه جویی قابل توجهی در زمان و بهره وری نسبت به سایر نرم افزارهای هم رده خود بوجود آورد.  

دوره‌های مرتبط