به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر ؛ دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره حرفه ای  با حضور استاد این دوره آقای دکتر ایرانپناه و با استقبال جمع کثیری از مدیران و رؤسای سازمان ها برگزار گردید. این گزارش می افزاید : در این دوره درخصوص مدل های مذاکره (شوپنهاور، کاراس، کوهن، هاروارد) تعریف […]

دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره حرفه ای برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر ؛ دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره حرفه ای  با حضور استاد این دوره آقای دکتر ایرانپناه و با استقبال جمع کثیری از مدیران و رؤسای سازمان ها برگزار گردید.

این گزارش می افزاید : در این دوره درخصوص مدل های مذاکره (شوپنهاور، کاراس، کوهن، هاروارد) تعریف مذاکره، تصمیم گیری در مذاکرات، سفسطه، مغالطه و دام در مذاکرات، حل مسئله، نقش زبان در مذاکرات (زبان در بافت)، برنامه ریزی مذاکراتی، سناریو نویسی و مدل سناریو نویسی تدریس شد.

در ادامه نیز استاد این دوره به سوالات مطرح شده از سوی شرکت کنندگان پاسخ گفتند.