ثبت نام دوره HSE PLAN تمدید شد

با توجه به درخواست مکرر فراگیران محترم و متقاضیان دوره ثبت نام دوره HSE PLAN تا 4 اسفند ماه تمدید گردید.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی با شماره تماس های 88920005 و 88920006 جناب آقای مهندس سید صالحی تماس حاصل فرمایید.