ثبت نام دوره های آموزشی #تحلیل_تکنیکال مقدماتی و پیشرفته(آشنایی با بورس)، تهیه و تنظیم #صورت_های_مالی و نحوه تهیه #اظهارنامه_مالیاتی

 

تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته:  http://www.jdrouyesh.ir/reg?rgn=21&cls=266162

تهیه و تنظیم صورت های مالی :  http://www.jdrouyesh.ir/reg?rgn=21&cls=265994

نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی: http://www.jdrouyesh.ir/reg?rgn=21&cls=265998

راهنمای ثبت نام: https://bit.ly/2MpTGQc