با توجه به درخواست مکرر فراگیران محترم و متقاضیان دوره ثبت نام در دوره تربیت کارشناس HSE تا تیر ماه تمدید گردید. برای دریافت اطلاعات تکمیلی با شماره تماس های 88920005 و 88920006 تماس حاصل فرمایید.

تمدید مهلت ثبت نام دوره ی تربیت کارشناس HSE

با توجه به درخواست مکرر فراگیران محترم و متقاضیان دوره ثبت نام در دوره تربیت کارشناس HSE تا تیر ماه تمدید گردید. برای دریافت اطلاعات تکمیلی با شماره تماس های 88920005 و 88920006 تماس حاصل فرمایید.