به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر: معاونت آموزشی این واحد اقدام به برگزاری مجموعه کارگاه های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بیمه را به سفارش بیمه سامان نموده است.

برگزاری مجموعه کارگاه های آموزشی آشنایی با قوانین بیمه به سفارش بیمه سامان

برگزاری مجموعه کارگاه های آموزشی آشنایی با قوانین بیمه به سفارش بیمه سامان به همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر: معاونت آموزشی این واحد اقدام به برگزاری مجموعه کارگاه های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بیمه را به سفارش بیمه سامان نموده است. این دوره ها با هدف توانمندسازی تخصصی و مهارت افزایی ویژه نمایندگی های بیمه سامان در سطح کشور و به مدت 160 ساعت در هر دوره طی اسفند ماه سال جاری برگزار شده و تفاهم نامه ایجاد شده بین این واحد با واحد توانمندسازی و فروش دفتر مرکزی بیمه سامان در سال آینده نیز ادامه خواهند داشت. همچنین به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر افراد شرکت کننده پس از طی این دوره آموزشی، مهارت های بیشتری را در خصوص مباحث توجیهی صنعت بیمه، معرفی فروش، معرفی محصول، اصول و فنون مذاکره، نهایی کردن فروش و ... ، کسب خواهند کرد. جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر به عنوان نهاد تأیید صلاحیت شده و مجاز آموزش های ویژه کارکنان دولت ، آمادگی دارد دوره های آموزشی ضمن خدمت مورد نیاز سازمانها، شرکت‌ها و دستگاه های اجرایی براساس نیازسنجی های صورت پذیرفته در هر بخش را برنامه ریزی و اجرا نماید.