کلاس های طراحی وب جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر در حال برگزاری است این دوره، با تدریس اساتید مجرب این حوزه در محل جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر در حال برگزاری است و به مباحث برنامه نویسی html، css می پردازد

برگزاری دوره آموزشی طراحی وب ترم پاییز

کلاس های طراحی وب جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر در حال برگزاری است این دوره، با تدریس اساتید مجرب این حوزه در محل جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر در حال برگزاری است و به مباحث برنامه نویسی html، css می پردازد