برگزاری دوره آموزشی زبان فرانسه سطح A1-1

دوره آموزشی زبان فرانسه سطح A1-1 از تاریخ 11 آبان ماه با تدریس اساتید مجرب این حوزه در محل جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر آغاز شد