جلسه هم اندیشی و قدردانی از اساتید مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) عصر روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۰ و ۲۱ اسفند ماه در معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر برگزار گردید.

برگزاری جلسه هم اندیشی و قدردانی از اساتید مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

جلسه هم اندیشی و قدردانی از اساتید مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) عصر روزهای یکشنبه و دوشنبه 20 و 21 اسفند ماه در معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد در حوزه آموزش های ترمیک و سازمانی، اهداف و استراتژی های مجموعه در راستای برنامه ششم توسعه جهاد دانشگاهی ازسوی معاون آموزشی واحد تبیین گردید.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه صنعت و دانشگاه برگزار شد پس از بررسی و تحلیل نقاط ضعف و قوت مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) مقرر گردید جهت ارتقاء سطوح کمی و کیفی واحد دوره های آموزشی شغل محور و کارگاهی با رویکرد جدید که مورد نیاز متقاضیان جهت ورود به بازار کار بوده و باعث ایجاد ارتباط موثر صنعت و دانشگاه می باشد تدوین و برگزار شود.

در انتهای این نشست از اساتید مدعو تقدیر و قدردانی بعمل آمد.