آزمون عملی ICDL برای کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیربرگزارشد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، مدیر مرکز آموزش‏های تخصصی کاربردی جهاددانشگاهی واحد امیرکبیر با اعلام این خبر افزود: با تعاملات مثبت و سازنده بین جهاددانشگاهی واحد امیرکبیر و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با هدف سنجش و توانمندسازی پرسنل محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر و به سفارش اداره کل برنامه و بودجه و تحول اداری دانشگاه صنعتی امیر کبیر، فاز اول این آزمون با حضور بیش از 80 نفر از کارشناسان، کارشناسان ارشد، مدیران و ... در این مرکز برگزار شد. وی از برگزاری دوره‏های آموزشی تخصصی – کاربردی در گروه‏های فنی مهندسی، علوم کامپیوتر و زبان‏های خارجی در مرکز آموزش تخصصی کاربردی جهاددانشگاهی خبر داد و اظهار داشت: این مرکز در راستای تحقق رسالت آموزشی خود و به منظور حفظ پویایی دوره‏های برگزار شده و به روز رسانی دانش فنی منتقل شده به فراگیران هر ساله اقدام به تدوین دوره‏های آموزشی جدید و مطابق با نیازهای روز صنعت و دانشگاه نموده است.

لینک منبع خبر