جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر قابلیت برگزاری دوره های حضور و مجازی HSE همراه با ارزشیابی و آزمون آنلاین را با بالاترین کیفیت آموزشی دارد جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تماس های  88920005-88920006 تماس حاصل فرمایید.

آزمون آنلاین HSE

جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر قابلیت برگزاری دوره های حضور و مجازی HSE همراه با ارزشیابی و آزمون آنلاین را با بالاترین کیفیت آموزشی دارد جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تماس های  88920005-88920006 تماس حاصل فرمایید.