PDMS

اين نرم افزار به عنوان ابزاري توانمند و استاندارد به صورت گسترده توسط شركت هاي مهندسي مشاور براي طراحي Layout و Piping واحدهاي فرايندي مورد استفاده قرار مي گيرد به طوري كه تقريبا استفاده از آن براي متخصصان Piping امري اجتناب ناپذير است.

سرفصل دوره:

 1. آشنایی با مفاهیم

 2. ماژول Design

 • آشنایی با کاربرد های نرم افزار

 • نصب نرم افزار

 • قابلیت ماژول

 • طراحی تجهیزات

 • طرز تهیه save و بازخوانی

 • روش های جابجایی

 • روش های چرخاندن

 • روش های کپی کردن

 • ایجاد نازل

 • حجم منفی

 • Pipe work

 • Obstruction

 • Mto

 • Clash های احتمالی

 • Structure

 • Hvac

 • تکیه گاه

 1. ماژول isodraft-draft

 • نقشه ۲ بعدی

 • نقشه سه بعدی

 • Bolt mto

دوره‌های مرتبط