آناليز تنش کاربردی با استفاده از نرم افزار CAESAR II

نرم افزار قدرتمندی است که برای تجزیه و تحلیل مؤلفه ی تنش در سیستم های لوله کشی (Piping) طراحی شده است. با استفاده از این نرم افنزار می توان تحلیل های دقیق و سریع سیستم هنای لوله کشی را با در نظر گرفتن وزن فشارو حرارت اثر زلزله و دیگر بارهای دینامیکی و استاتیکی انجام داد. این نرم افزار دارای امکانات مدل سازی کاملی است و کاربران قادر خواهند بود با مواد مختلف و اندازه ها و شرایط متفاوت مدل سازی خود را انجام دهند. این نرم افزار امکان تحلیل در شرایط گوناگون و بر اساس استانداردهای بین المللی را فراهم می کند. نرم افزار CAESAR II قابلیت تحلیل استاتیکی و دینامیکی سیستم لوله کشی را داراست.این نرم افزارچهار نوع تحلیل مختلف ازجمله محاسبات فرکنانس طبیعی سیستم لوله کشی تحلیل هارمونیکف تحلیل طیف پاسخ و تحلیل وابسته به زمان را برای کاربران ارائه می کند.

سرفصل و ريز محتوا

اصول مقدماتي Piping :

آشنايي با تمامي اتصالات و شيرآلات و لوله به طور کامل

آشنايي با نوع و طريقه اتصالات به يکديگر و استانداردهاي مرتبط

آشنايي با استانداردها:

چگونگي انجام طراحي روي خطوط لوله

آشنايي با اصول طراحي:

چگونگي انجام ساپورت هاي روي خطوط بعد از طراحي

آشنايي با ساپورت ها

آشنايي با نرم افزارها Drafting (Cad Worx, Autoplant)

پروژه

دوره‌های مرتبط