ميكروکنترلرهای AVR

با توجه به گسترش روزافزون علم ديجيتال، براي بهره گيري عملي از تكنولوژي ميكروكنترلرها، گذراندن اين دوره براي دانشجويان و دانش آموختگان الكترونيک، امري ضروري است. ميكروكنترلرهاي هشت بيتي به خاطر دارا بودن قابليت برنامه نويسي توسط كامپايلرزبان هاي برنامه نويسي سطح بالا ، از مقبوليت بالايي برخورده است.

سرفصل و ريز محتوا:

ميكروكنترلرهاي Tiny AVR و At 905 :

خصوصياتATTINY11- ATTINY12ATTINY10-

خصوصياتATTINY15L

خصوصيات  ATTINY26, 26 L

خصوصيات  ATTINY28 V, 28 L

خصوصيات AT 9051200

خصوصيات وفيوزيت هاي  AT 9052313

خصوصيات وفيوزيت هايAT 9052323/L

خصوصيات وفيوزيت هاي AT 9058535/L

ميكروكنترلرهاي Mega AVR:

خصوصيات وفيوزيت هاي ATMEGA 323/L

خصوصيات وفيوزيت هاي ATMEGA 32/L

خصوصيات وفيوزيت هاي ATMEGA 163L/163-8L/8-8515L/8515-161L/161-162L/162

کلاك سيستم

ميكروكنترلرهاي ATXMega AVR :

خصوصيات و امکانات سخت افزاري ATXMEGA 16

خصوصيات و امکانات سخت افزاري ATXMEGA 32

خصوصيات و امکانات سخت افزاري ATXMEGA 64

خصوصيات و امکانات سخت افزاري ATXMEGA 128

محيط برنامه نويسي Codevision AVR يا Bascom :

معرفي منوهاي محيط – BASCOM يا Codevision AVR

معرفي محيط برنامه نويسي –

دستورات و توابع رياضي و محاسباتي –

توابع تبديل کدها و متغيرها –

رجيسترها و آدرس حافظه –

دستورالعمل هاي حلقه و پرش –

ايجاد تأخير در برنامه –

زير برنامه و تابع –

پيكربندي و كار با امكانات AVR در BASCOM يا Codevision AVR :

پيکربندي پورت ها –

پيکربندي صفحه کليد –

پيکربندي – LCD

پيکربندي، تايمر/کانتر –

ارتباط با پورت سريال، ارتباط سريال – SPI ، ارتباط سريال RC

پيکربندي – Watch Dog

وقفه ها –

حافظه – EEPROM داخلي

مدهاي- SLEEP

کار با حافظه – Boot

دستورات و پيکربندي جانبي –

حافظه هاي EE PROM سريال ۲-WIRE :

معرفي انواع حافظه هاي سري – – AT24

معرفي پايه ها –

طرز کار حافظه –

آدرس دهي سخت افزار حافظه –

انواع عمليات نوشتن در حافظه –

انواع عمليات خواندن در حافظه –

پروژه عملي:

اتصال کليد به ميکرو

اسکن صفحه کليد

برنامه ساعت

تابلو روان LCD

فرکانس متر ديجيتال

نمايش ها

ارتباط سريال دو ميکرو

ساخت پالس PWM

مقايسه کننده آنالوگ

LCD گرافيکي

دوره‌های مرتبط