Ansys پیشرفته

با استفاده از اين نرم افزار مي توان بسياري از مسايل متنوع مهندسي را در حالت هاي پايدار، گذرا، خطی يا غيرخطي مانند تحليل تنش، انتقال حرارت و الكترومغناطيس و جريان سيال حل كرد.

سرفصل های دوره:

 1. آنالیز های ارتعاشی

 2. کمانش

 3. کامپوزیت هها

 4. مکانیک شکست

 5. زیرمدل سازی

 6. آنالیز های حرارتی

 7. آنالیز های ترکیبی(کوپله)

 8. آکوستیک

 9. مدلسازی اطلاعات

 10. آشنایی با قابلیت های نرم افزار در مهندسی عمران

 11. آنالیز های الکترومغناطیسی

 12. آنالیز های الکترو مکانیکی

 13. بهینه سازی

دوره‌های مرتبط