متره و برآورد و تنظيم صورت وضعيت

با توجه به اهميت مباني مالي پروژه هاي ساختماني و تهيه اسناد مناقصه، آشنايي مهندسان درگير با مسايل مالي پروژه ها با مباني متره و برآورد و روش هاي كامپيوتري آن ضروري و غير قابل انكار به نظر مي رسد.

آشنایی با دفترچه های فهرست بها و نحوه استفاده از آنها در قالب مثال های :

 1. عملیات تخریب
 2. عملیات خاکی
 3. عملیات بنایی با سنگ
 4. کار های فولادی با میلگرد
 5. قالب بندی
 6. بتن درجا
 7. سقف سبک بتنی
 8. کارهای فولادی سنگین
 9. کارهای فولادی سبک
 10. کار های آلومینیومی
 11. کارهای آزبست سیمان
 12. بتن پیش ساخته و بلوک چینی
 13. آجرکاری و شفته ریزی
 14. عایق کاری رطوبتی و حرارتی
 15. اندود کاری و بندکشی
 16. کار های چوبی
 17. کاشی و سرامیک
 18. فرش موزاییک
 19. کارهای سنگی با سنگ پلاک
 20. کار های پلاستیکی
 21. برش و نصب شیشه
 22. رنگ آمیزی
 23. آنالیز مصالح
پیوست ها:
 1. آشنایی با ضرایب پیمان
 2. آشنایی با نحوه برآورد هزینه اجرایی پروژه
 3. آشنایی با صورت وضعیت نویسی
 4. آشنایی با مفاهیم کارفرما ، پیمانکار و مهندسین مشاور
 5. آشنایی با روابط مالی کارفرما ، پیمانکار و مهندسین مشاور
 6. آشنایی با مفهوم تعدیل
 7. آشنایی با انواع پیمان ها و روش عقد قرارداد
 8. آشنایی با انواع مناقصه

دوره‌های مرتبط