PHOTOSHOP

شايد به جرات بتوان گفت گرافیک يكي از عوامل توسعه صنعتي و حتي تكامل هنر است . هنر گرافیک كمک كرده است تا با شناخت تمايلات روحي و رفتاري انسانها ، حركت اقتصادي و صنعتي جامعه جهت رشد را پیدا كند ضمن آنكه تصورات و تجسمات و حتي خاطرات ذهني انسان از جنبه گرافیكي قوي تر و مهم تر است و هر انساني نا خودآگاه مایل است ذهن خود را با تصو ير پركند و خاطرات خو يش را بصورت تصويري ضبط كند و حتي در ذهن تصورات خويش را به صورت تصويري مجسم نمايد. تمامي
اينها اهمیت شناخت گرافیک و تاثیر آن در ذهن انسان را نمايان مي سازد.
در اين راستا افزايش توان تولیدات گرافیكي با كمک سیستم هاي كامپیوتري و نرم افزارها مهم خواهد بود و نرم افزارهايي نظیر PhotoShop براي كمک به انسان در خلق سريعتر آثار گرافیكي پا به عرصه وجود گذاشته اند .

 1. آشنایی با محیط برنامه

 2. آشنایی با مفهوم انتخاب

 3. آشنایی با لایه بندی در فتوشاپ

 4. آشنایی با ابزارهای انتخاب پیشرفته

 5. کار با Transform

 6. کار با smart object ها

 7. آشنایی با ابزار Brush و تنظیمات آن

 8. کار با ابزارهای متن و نحوه تایپ و نگارش در فتوشاپ

 9. کار با ابزار PEN TOOL

 10. کار با MASK

 11. ورک شاپ اجرای یک فضای بک گراند در فتوشاپ

 12. آشنایی با مدهای ترکیبی

 13. آشنایی با تنظیمات رنگ

 14. آشنایی با کانالهای رنگ

 15. آشنایی با انتخاب مو و اصلاح انتخاب

 16. کار با ابزارهای رتوش و ادیت تصاویر

 17. معرفی Filter های فتوشاپ

 18. استفاده از ابزارهای Dodge و Burn

 19. ورک شاپ طراحی اداری و تبلیغاتی

 20. آشنایی اولیه با تکنیکهای ترکیب تصاویر و هماهنگ سازی آنها با یکدیگر

 21. معرفی کاربرد سه بعدی فتوشاپ

دوره‌های مرتبط