دوره آموزشی نرم افزار Design Expert

جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر قابلیت برگزاری دوره آموزشی نرم افزار Design Expert را دارد. جهت ثبت نام در دوره مذکور اینجا کلیک فرمایید در قسمت “مرکز” گزینه مرکز شماره ۱ در قسمت کارگروه گزینه “دوره های کوتاه مدت تخصصی” در قسمت  طبقه بندی گزینه “نرم افزار های تخصصی” را انتخاب نمایید تا دوره مذکور جهت ثبت نام قابل […]

جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر قابلیت برگزاری دوره آموزشی نرم افزار Design Expert را دارد.

جهت ثبت نام در دوره مذکور اینجا کلیک فرمایید

در قسمت “مرکز” گزینه مرکز شماره ۱

در قسمت کارگروه گزینه “دوره های کوتاه مدت تخصصی”

در قسمت  طبقه بندی گزینه “نرم افزار های تخصصی” را انتخاب نمایید

تا دوره مذکور جهت ثبت نام قابل انتخاب گردد.

.

دوره‌های مرتبط