Oracle PL/SQL

نگهداری داده های مورد نیاز و تبدیل آن به اطلاعات و دانش، همواره از نیازهای دنیای فناوری اطلاعات می باشد. در این راستا ما نیاز به بانک اطلاعاتی و سیستم مدیریت بانک اطاعاتی داریم. ما می توانیم در بانک های اطلاعاتی، داده هایی را که فراموش می کنیم ذخیره کنیم و در زمان مورد نیاز […]

نگهداری داده های مورد نیاز و تبدیل آن به اطلاعات و دانش، همواره از نیازهای دنیای فناوری اطلاعات می باشد. در این راستا ما نیاز به بانک اطلاعاتی و سیستم مدیریت بانک اطاعاتی داریم. ما می توانیم در بانک های اطلاعاتی، داده هایی را که فراموش می کنیم ذخیره کنیم و در زمان مورد نیاز آنها را بازیابی کنیم مثل آدرس، شماره تلفن و یا حساب های شخصی و … . مديريت بانـك اطلاعات عـامل اصلي كاركرد بانك اطلاعات است كه وظيفه تعــريف ذخـيره كردن، بهنگام سازي و بازيابي داده ها را بعهده دارد. یکی از برترین شرکت های تولید کننده بانک اطلاعاتی و سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی اوراکل می باشد. هدف از برگزاری این دوره آشنایی و کار با پایگاه داده Oracle به جهت انجام اموری از قبیل نصب ، حفظ و نگهداری پایگاه داده اراکل ، بررسی وضعیت کارایی پایگاه داده ، نگهداری و تنظیم پیش نیازها به جهت بازیابی اطلاعات در مواقع بحرانی ، تعریف و مدیریت اشیاء موجود می باشد و مخاطبین این دوره متخصصانی هستند که با پایگاه داده اراکل به عنوان مدیر پایگاه داده سروکار دارند.

دوره‌های مرتبط