🔶معرفي دوره آموزشي #MATLAB عمومي 🔵 واژهٔ MATLAB هم به معني محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه‌نویسی مربوطه‌است که از ترکیب دو واژهٔMATRIX (ماتریس) و LABORATORY (آزمایشگاه) ایجاد شده‌است. 🖌دوره آموزشي MATLAB به نوعی جعبه ابزار مهندسان محسوب می شود. 🎯🎯🎯  هدف از برگزاری این دوره: ✅هدف عمده این کلاس آموزش […]

برگزاری دوره آموزشي MATLAB عمومي

🔶معرفي دوره آموزشي #MATLAB عمومي
🔵 واژهٔ MATLAB هم به معني محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه‌نویسی مربوطه‌است که از ترکیب دو واژهٔMATRIX (ماتریس) و LABORATORY (آزمایشگاه) ایجاد شده‌است.
🖌دوره آموزشي MATLAB به نوعی جعبه ابزار مهندسان محسوب می شود.
🎯🎯🎯  هدف از برگزاری این دوره:
✅هدف عمده این کلاس آموزش برنامه نویسی و تابع نویسی است لذا تمامی گرایش های علوم ریاضی و تجربی و انسانی بدون هیچ پیش نیازی مي توانند در این دوره شرکت کنند.
✅با پایان این دوره، فراگیران علاوه بر فراگیری اصول برنامه نویسی، آماده شرکت در دیگر کلاس های تخصصی MATLAB می شوند.
✅بدیهی است دانشجویان در اتمام این دوره قادر به انجام پروژه های آکادمیک و تحقیقاتی در محیط دانشگاه می باشند.

📒اطلاعات دوره: 🔬 دوره آموزشي MATLAB عمومی مركز آموزشهاي تخصصي كاربردي جهاد دانشگاهی صنعتي امیرکبیر که یکی از دوره های پر سابقه ی نرم افزاري در ایران است(بيش از يكصدو بيست دوره)؛ در 7 جلسه، 4 ساعته (28 ساعت) بطور منظم در هر فصل برگزار می شود.
⏰هر کلاس چهار ساعته معمولا در دو ساعت اول آن، بحث برنامه نویسی و در دو ساعت دوم یکی از مباحث کاربردی ترسیم اشکال دوبعدی و سه بعدی، محاسبات تحلیلی، ارتباط با اکسل و معادلات بازگشتی را در خود دارد. لذا شرکت در این دوره اکیدا توصیه می شود.
📚منابع دوره: منبع اصلی این دوره، کتاب مرجع و معروف، "برنامه MATLAB همراه با GUI و جعبه ابزارهای تخصصی شبکه عصبی- فازی-بهینه سازی ژنتیک، پردازش تصویر و برازش" از انتشارات کانون نشر علوم است. نویسنده این کتاب مدرس اصلی مركز آموزش تخصصي جهاد دانشگاهی صنعتي امیرکبیر برای تدریس MATLAB عمومی است.
💠مركز آموزشهاي تخصصي كاربردي جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر با بهره گیری از برترین اساتید اقدام به برگزاری این دوره می نماید.
❇️شایان ذکر است در پایان دوره به فراگیران گواهینامه معتبر و قابل ترجمه ارائه خواهد شد❇️
☎️مشاوره و ثبت نام: 88807008 – 88895969 88892144