برای ورود به سامانه رویش یا ثبت نام از داخل محوطه دانشگاه امیرکبیر اینجا کلیک فرمایید برای ورود به سامانه رویش یا ثبت نام از خارج محوطه دانشگاه امیرکبیر اینجا کلیک فرمایید فراگیران محترم کلیه کلاس ها با به حد نصاب رسیدن و احتمالا از هفته سوم تیرماه شروع می شود. همکاران جهت هماهنگی با […]

ورود به سامانه رویش جهت ثبت نام دوره آموزشی

برای ورود به سامانه رویش یا ثبت نام از داخل محوطه دانشگاه امیرکبیر اینجا کلیک فرمایید

برای ورود به سامانه رویش یا ثبت نام از خارج محوطه دانشگاه امیرکبیر اینجا کلیک فرمایید

فراگیران محترم کلیه کلاس ها با به حد نصاب رسیدن و احتمالا از هفته سوم تیرماه شروع می شود. همکاران جهت هماهنگی با شما تماس می گیرند.

برنامه کلاسی و ساعت و قیمت ها مطابق این دفترچه می باشد.

محل ثبت نام حضوری و تشکیل کلاس ها : خیابان حافظ، روبروی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، انتهای کوچه آرژانتین، خیابان پورموسوی، پلاک ۳۴، تلفن ۸۸۸۹۲۱۴۴ و ۸۸۸۰۷۰۰۸ و ۸۸۸۹۵۹۶۹