یادگیری زبان انگلیسی با استانداردهای جهانی

دسترسی در هر زمان و در هر مکان

دیگر اهمیتی ندارد که در کدام شهر ایران و یا این کره خاکی زندگی میکنید ، تمام کلاس های آموزش آنلاین زبان انگلیسی جهاد دانشگاهی امیرکبیر با استاندارد یکسان و با بهره گیری از آخرین استاندارد های جهانی در اختیار شما است.

✔️خصوصی- عمومی ✔️آموزش مکالمه محور

🔸اطلاعات بیشتر

88807008

88895969

آدرس کانال تلگرامی:@jdautForeignlanguagecenter