آغاز ثبت نام کلاس های پاییز مرکز زبان های خارجه جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر

ثبت نام دوره های آموزشی زبان های خارجی Free Discussion/IELTS

عادی/نیمه فشرده/فشرده آخر هفته

نوجوانان/فرانسه/آلمانی/روسی/اسپانیایی

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

ورود به سامانه رویش جهت ثبت نام دوره آموزشی

 

🔴🔴نحوه ثبت نام