دوره آموزشی پروپوزال نویسی

پروپوزال به عنوان پایه تمامی روش‌های انتشار گزارش علمی به شمار می‌رود. یک پروژه پژوهشی چه به صورت مقاله و چه به صورت پایان ‌نامه در مرحله اول نیازمند نگارش پروپوزال است. دانشجویانی که در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری به تحصیل مشغول هستند، همواره بدلیل فقدان آموزش های لازم در این زمینه و راهنمای مناسب […]

پروپوزال به عنوان پایه تمامی روش‌های انتشار گزارش علمی به شمار می‌رود. یک پروژه پژوهشی چه به صورت مقاله و چه به صورت پایان ‌نامه در مرحله اول نیازمند نگارش پروپوزال است. دانشجویانی که در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری به تحصیل مشغول هستند، همواره بدلیل فقدان آموزش های لازم در این زمینه و راهنمای مناسب جهت نگارش پروپوزال دچار مشکل هستند. همچنین بسیاری از دانشجویان در فرآیند نگارش پایان‌نامه نیز با مشکلات فراوانی روبرو می باشند. استفاده از دوره های آموزشی در مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر راهکار مناسبی جهت رفع موانع و مشکلات موجود در این زمینه می باشد این دوره آموزشی تحت تدریس مجرب ترین و با تجربه ترین اساتید می تواند راهگشای تمام مشکلات فراگیران باشد.

دوره‌های مرتبط