روش های محلول سازی

معرفی دوره : محلول سازی اولین گام برای ورود به پژوهش و انجام تحقیقات در زمینه شیمی و رشته های مرتبط از قبیل کشاورزی، زیست شناسی، متالورژی و … است و یکی از مهمترین و اساسی ترین تکنیکهای کاربردی در علوم فوق الذکر می باشد.  در این روش های محلول سازی مورد تدریس قرار خواهد […]

معرفی دوره :

محلول سازی اولین گام برای ورود به پژوهش و انجام تحقیقات در زمینه شیمی و رشته های مرتبط از قبیل کشاورزی، زیست شناسی، متالورژی و … است و یکی از مهمترین و اساسی ترین تکنیکهای کاربردی در علوم فوق الذکر می باشد.  در این روش های محلول سازی مورد تدریس قرار خواهد گرفت.

اهداف دوره :

آشنایی با روش های صحیح تهیه محلول ها و استانداردها در آزمایشگاه

مخاطبان دوره :

کارشناسان رشته شیمی با کلیه گرایشها، مواد غذایی، محیط زیست، دارویی، علوم آزمایشگاهی، علوم کشاورزی و …

سرفصل های دوره:

  • نحوه تهیه محلول های استاندارد از مواد جامد و مایع در حلال های آبی و آلی
  • آشنایی با واحدهای غلظت و تبدیل آن ها به یکدیگر
  • نحوه تهیه محلول های بافر pH
  • آشنایی با مواد مرجع: استانداردهای اولیه و ثانویه
  • آشنایی با درجه خلوص انواع آب های مصرفی در آزمایشگاه و مواد شیمیایی
  • نحوه کالیبراسیون و تعیین صحت عملکرد تجهیزات مورد استفاده در محلول سازی

دوره‌های مرتبط