روش های حل مسئله و تصمیم گیری

در انتخاب یک گزینه از میان چندین گزینه فرد تصمیم­ گیر غالباً چندین معیار را هم زمان مدنظر قرار می­دهد. معیارهای تصمیم گیری و رتبه­ بندی گاهاً هم ­راستا و بعضاً متقابل و متضاد می ­باشند. امروزه تصمیم گیری به چالش و موضوعی پیچیده برای مدیران در سازمان ­ها تبدیل شده است. تعدد شاخص­های تصمیم­ […]

در انتخاب یک گزینه از میان چندین گزینه فرد تصمیم­ گیر غالباً چندین معیار را هم زمان مدنظر قرار می­دهد. معیارهای تصمیم گیری و رتبه­ بندی گاهاً هم ­راستا و بعضاً متقابل و متضاد می ­باشند. امروزه تصمیم گیری به چالش و موضوعی پیچیده برای مدیران در سازمان ­ها تبدیل شده است. تعدد شاخص­های تصمیم­ گیری، تنوع معیارهای کمی و کیفی، ضرورت در نظر گرفتن همزمان آن­ها، اهمیت اثرات و پیامدهای تصمیم و عواملی نظیر آن بر پیچیدگی تصمیم­ ها می­ افزاید.

در همین راستا دپارتمان آموزش­های تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر قابلیت برگزاری، دوره آموزشی “روش­های حل مسئله و تصمیم­گیری” را در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارد.

شایان ذکر است مبلغ سرمایه­ گذاری در این دوره به شماره حساب 18324652 بانک تجارت شعبه پارک دانشجو (تهران) و شماره کارت بانکی 6104337872007016 بانک ملت به نام جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر قابل پرداخت خواهد بود. علاقه­ مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت سرفصل جزئی می­توانند با شماره تلفن 6-88920005 تماس حاصل نمایند.

دوره‌های مرتبط