دوره آموزشی Eviews

امروزه یکی از اساسی ترین مسائلی که متخصصان مدیریت و اقتصاد در پی آن هستند تحلیل داده های اقتصادی و بررسی نقش متغیرها بر یکدیگر است. در راستای کمک به تسهیل فرآیند محاسبات یکی  از مهمترین نرم افزارهایی که به عنوان ابزار در دست متخصصین اقتصاد سنجی به کار می رود نرم افزار Eviews  می […]

امروزه یکی از اساسی ترین مسائلی که متخصصان مدیریت و اقتصاد در پی آن هستند تحلیل داده های اقتصادی و بررسی نقش متغیرها بر یکدیگر است. در راستای کمک به تسهیل فرآیند محاسبات یکی  از مهمترین نرم افزارهایی که به عنوان ابزار در دست متخصصین اقتصاد سنجی به کار می رود نرم افزار Eviews  می باشد.این نرم افزار که اولین نسخه آن توسط بانک جهانی به منظور تحلیل بر امور اقتصادی ارائه شده بود تاکنون توانسته است جایگاه خود را در میان اقتصادانان به خوبی باز کرده و از نرم افزارهای معروف در این شاخه محسوب شود.

دوره‌های مرتبط