تربیت کارشناس آنالیز دستگاهی- گرایش آلی (HPLC-GC)

معرفی دوره: با توجه به اهمیت آنالیز شیمیایی با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)   این کارگاه آموزشی تدوین شده است. اهداف دوره : آشنایی با روش های کروماتوگرافی مایع (HPLC)  و کروماتوگرافی گازی (GC)  در آنالیز مواد مخاطبان دوره : کارشناسان رشته شیمی با کلیه گرایشها، مواد غذایی، محیط زیست، دارویی، علوم آزمایشگاهی، […]

معرفی دوره:

با توجه به اهمیت آنالیز شیمیایی با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)   این کارگاه آموزشی تدوین شده است.

اهداف دوره :

آشنایی با روش های کروماتوگرافی مایع (HPLC)  و کروماتوگرافی گازی (GC)  در آنالیز مواد

مخاطبان دوره :

کارشناسان رشته شیمی با کلیه گرایشها، مواد غذایی، محیط زیست، دارویی، علوم آزمایشگاهی، علوم کشاورزی و …

سرفصل های دوره:
  • تئوری و مفاهیم پایه ای کروماتوگرافی و حوزه کاربرد آن
  • آشنایی با قست های مختلف دستگاه و نحوه عملکرد آنها
  • نحوه انتخاب ستون مناسب در GC و HPLC
  • نحوه انتخاب فاز متحرک در HPLC
  • آشنایی با روش های مشتق سازی در آنالیزهای کروماتوگرافی
  • آشنایی با انواع روش های کالیبراسیون و آنالیز نمونه در کروماتوگرافی
  • آشنایی با نحوه نگهداری و کنترل کیفی دستگاه

دوره‌های مرتبط