دپارتمان دپارتمان گرافیک

اخبار و رویدادهای آموزشی

[ آرشیو اخبار ]

  • 2017/01/30 - ساعت 08:01 PHOTOSHOP

    شايد به جرات بتوان گفت گرافیک يكي از عوامل توسعه صنعتي و حتي تكامل هنر است . هنر گرافیک كمک كرده است تا با شناخت تمايلات روحي و رفتاري انسانها ، حركت اقتصادي و صنعتي جامعه جهت رشد را پیدا كند ضمن آنكه تصورات و تجسمات و حتي خاطرات ذهني انسان از جنبه گرافیكي قوي تر و مهم تر است و هر انساني نا خودآگاه مایل است ذهن خود را با تصو ير پركند و خاطرات خو يش را بصورت تصويري ضبط كند و حتي در ذهن تصورات خويش را به صورت تصويري مجسم نمايد. تمامي
    اينها اهمیت شناخت گرافیک و تاثیر آن در ذهن انسان را نمايان مي سازد.
    در اين راستا افزايش توان تولیدات گرافیكي با كمک سیستم هاي كامپیوتري و نرم افزارها مهم خواهد بود و نرم افزارهايي نظیر PhotoShop براي كمک به انسان در خلق سريعتر آثار گرافیكي پا به عرصه وجود گذاشته اند .

  • 2017/01/30 - ساعت 08:01 INDESIGN

    نرم افزار Indesign يک نرم افزار گرافیكي بسیار قدرتمند است. در اصل اين نرم افزار يک نرم افزار كاملاً تخصصي گرافیكي است و كاربرد آن در صفحه بندي كتاب، روزنامه و مجله مي باشد.

دوره های آموزشی