دپارتمان نفت و گاز و پتروشیمی، مهندسی شیمی و پلیمر

به منظور پرورش نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در صنعت و آزمایشگاه های سراسر کشور و همچنین پاسخ به نیازهای کارفرمایان محترم و آزمایشگاه های مختلف و ارتقای سطح کیفی نیروی کار متخصص، جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر اقدام به برگزاری دوره های عمومی و تخصصی شغل محور در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ، آزمایشگاه های شیمی و غیره نموده است. مفاهیم و اصول اساسی و آموزش های ویژه بازار کار این صنایع در دوره های این دپارتمان آموزش داده خواهد شد.

اخبار و رویدادهای آموزشی

[ آرشیو اخبار ]

  • 2017/01/31 - ساعت 12:01 PDMS

    اين نرم افزار به عنوان ابزاري توانمند و استاندارد به صورت گسترده توسط شركت هاي مهندسي مشاور براي طراحي Layout و Piping واحدهاي فرايندي مورد استفاده قرار مي گيرد به طوري كه تقريبا استفاده از آن براي متخصصان Piping امري اجتناب ناپذير است.

  • 2017/01/31 - ساعت 12:01 Piping

    با توجه به اين كه تحليل تنش يكي از مهم ترين موارد در صنعت و يک تخصص است، نياز به افرادي كه در زمينه محاسبات تنش متخصص باشند وجود دارد.

  • 2017/01/30 - ساعت 08:01 آناليز تنش کاربردی با استفاده از نرم افزار CAESAR II

    نرم افزار قدرتمندی است که برای تجزیه و تحلیل مؤلفه ی تنش در سیستم های لوله کشی (Piping) طراحی شده است. با استفاده از این نرم افنزار می توان تحلیل های دقیق و سریع سیستم هنای لوله کشی را با در نظر گرفتن وزن فشارو حرارت اثر زلزله و دیگر بارهای دینامیکی و استاتیکی انجام داد. این نرم افزار دارای امکانات مدل سازی کاملی است و کاربران قادر خواهند بود با مواد مختلف و اندازه ها و شرایط متفاوت مدل سازی خود را انجام دهند. این نرم افزار امکان تحلیل در شرایط گوناگون و بر اساس استانداردهای بین المللی را فراهم می کند. نرم افزار CAESAR II قابلیت تحلیل استاتیکی و دینامیکی سیستم لوله کشی را داراست.این نرم افزارچهار نوع تحلیل مختلف ازجمله محاسبات فرکنانس طبیعی سیستم لوله کشی تحلیل هارمونیکف تحلیل طیف پاسخ و تحلیل وابسته به زمان را برای کاربران ارائه می کند.