دپارتمان دوره های عمومی اداری

اخبار و رویدادهای آموزشی

[ آرشیو اخبار ]

  • 2017/01/31 - ساعت 08:01 ICDL 3 (POWERPOINT , ACCESS)

    پاورپوينت براي سازمان دهي اطلاعات جهت انتقال به بینندگان به كار مي رود. به وسیله اين نرم افزار مي توان تصاوير بصري، متحرك سازي شده، اسناد كمكي و ابزارهاي سمعي را براي بهتر نمودن گزارش ها، به كار گرفت.
    مهم ترين گام در نظام مند كردن اطلاعات و اسناد در سازمان ها ايجاد پايگاه داده هاس. Access قدرت بالايي در پیاده سازي پايگاه داده ها دارد و به صورت شئ گرا طراحي شده و قادر است مديريت وقايع را برعهده بگیرد.

  • 2017/01/31 - ساعت 08:01 ICDL2 (WORD,EXCEL)

    برنامه WORD متداو ترين برنامه واژه پرداز موجود در دنیا به شمار مي آيد. اين برنامه در تايپ و قالب بندي متن ها مفید واقع مي شود. امكان ايجاد جداول مختلف، كار با تصاوير گرافیكي، ايجاد ادغام پستی و طراحي صفحات وب از ديگر ويژگي هاي قدرتمند اين نرم افزار است و البته قابلیت هاي ديگري را نیز براي كاربر فراهم مي سازد.
    صفحه گسترده ها با يک هدف كلي به عنوان نگارش هاي الكترونیكي كاربرگ هاي كاغذي حسابداري استفاده مي شوند. محاسبات سطري، ستوني ساده را به راحتي انجام مي دهند. اين برنامه طي دهة گذشته به طور موثري تكامل يافته و هم اكنون از جمله محصولات نرم افزاري است كه به طور گسترده براي ورود و تجزيه و تحلیل داده ها استفاده مي شود.