دپارتمان آموزش های مجازی

در دنیای امروزه و با وجود حجم کثیری از وظایف و مسئولیت های هرکدام از ما در خانواده، محیط کار و جامعه و همچنین سختی طی مسیرهای پرترافیک در شهرهای بزرگ و در کنار آن نیاز به یادگیری روز افزون، کسب مهارت های فردی و ارتقای شغلی برگزاری موثر آموزش های مجازی را به یک الزام در حوزه آموزش و یادگیری تبدیل کرده است. جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر در راستای رسالت علمی آموزشی خود و با تجربه برگزاری بیش از 12000 نفر ساعت دوره های آموزش مجازی قابلیت برگزاری تمامی دوره های آموزشی خود بصورت مجازی نیز دارا می باشد

اخبار و رویدادهای آموزشی

[ آرشیو اخبار ]

دوره های آموزشی